ÁSZF

A www.padlofutar.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) az Eu-Ló Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Padlófutár), Székhely: 3431 Vatta, Tóth Endre út 65., adószám: 14299409-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-015580 üzemelteti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Padlófutár és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Padlófutár és Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden a Weboldalon keresztül történő jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Padlófutár vagy közreműködője által történik.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek megjelenése a megrendelő által használt technikai eszközök függvényében eltérhet a valóságtól, ezért az esetleges eltérésért a Padlófutár nem vállal felelősséget.

Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél a Padlófutár által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. Ez egyben az ÁSZF elfogadását is jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor az Ügyfél a megrendelést végső formájában jóváhagyja és elküldi.

1.2. Jelen ÁSZF Ügyfél által történő elfogadásának minősül, ha az Ügyfél a Padlófutár által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

1.3. Padlófutár fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Padlófutár a szolgáltatásait biztosítja.

1.4. A Padlófutár weboldal, mind belföldről, mind külföldről elérhető, de megrendeléseket csak Magyarország területéről, területére fogadunk el.

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon található termékek megrendelése esetén az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Padlófutár részére:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Cégnév
 • E-mail cím*
 • Telefonszám*
 • Ország*
 • Cím*
 • Város*
 • Megye*
 • Irányítószám*

2.2. A sikeres regisztráció feltétele, hogy valamennyi adatmező kitöltésre kerüljön. A regisztráció a megrendelés leadásához szükséges.

2.3. A Padlófutár e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a regisztráció sikeréről.

2.4. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.

2.5. Amennyiben az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az bármely nem a Padlófutárnak felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, a Padlófutárt nem terheli felelősség. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Az Ügyfél köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott. Amennyiben feltételezhető, hogy a jelszó használatával bármely módon harmadik személy visszaél, az Ügyfél köteles egyidejűleg értesíteni a Padlófutárt.

2.6. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért a Padlófutárt semminemű felelősség nem terheli.

2.7. Az Ügyfél a regisztrációját jogosult bármikor törölni a Weboldalon keresztül, vagy az eulokft @ gmail.com e-mail címre küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció törléséről a Padlófutár köteles haladéktalanul gondoskodni. A törlést követően az Ügyfél felhasználói adatai azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Adateltávolítás után visszaállításra többé nincs mód.

2.8. Regisztráció után az Ügyfél a szerződés, azaz a megrendelés megtételéig elektronikus levelek útján és telefonon is kommunikálhat a Padlófutárral, ám az Ügyfél általi megrendelést követő visszaigazoló e-mail elfogadása vagy annak válasz nélkül hagyása egyértelmű megrendelést jelent.

3. Megrendelés

3.1. A Padlófutárt az Ügyfél által tévesen, hiányos és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített személyes adatok megváltoztatására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség addig, amíg a Padlófutár le nem adta a gyártó felé a megrendelést.

3.2. A megrendelni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék adatlapi termékoldaláról lehet megismerni, valamint az áru részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelve adott használati utasítás is tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a kötelező használati utasítást az áruval együtt véletlenül nem kapná kézhez, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze Weboldalon található elérhetőségeinken keresztül pótlás céljából.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, 27% általános forgalmi adót tartalmazó összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, az összeszerelés és a lerakás költségeit! Nem áll módunkban különféle ajándékokat és ingyenes, az adott megvásárolt termékhez köthető kiegészítőket biztosítani Ügyfeleink számára.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát a Padlófutár fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.5. Amennyiben a Weboldalon minden gondosság ellenére hibás ár kerül a termékoldalak felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától nagymértékben eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Padlófutár nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. Az Ügyfél a megrendelés leadásakor kijelenti, hogy az ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szállítás és fizetés

4.1. A vásárolt termékek személyesen, a XIV. kerületi (1145 Budapest, Telepes utca 90.) telephelyünkön előzetes egyeztetés után vehetők át, vagy külön költségegyeztetés mellett (a termék szállíthatóságát figyelembe véve) kérhető a kiszállításuk.

4.2. A megrendelt árut munkanapokon, előzetes e-mail vagy telefonos egyeztetést követően szállítjuk ki. Termékeinket Budapest határáig – amennyiben készleten vannak – 2-4 napos szállítási határidővel tudjuk kiszállítani a megadott címre 7000 Ft + áfa (bruttó 8890 Ft) áron. Szállítási díj belföldön (Budapest határán kívül) 17 000 Ft+áfa (bruttó 21 590 Ft), 700 kg alatt, 700 kg felett egyedi megállapodás szerint szállítunk. Távolabbi területekre és esetlegesen külföldre külön egyedi megállapodás szerint szállítunk.

A laminált padlón és a szegélylécen KÍVÜL minden termék postai úton kerül kiszállításra. Ha a csomag szabványcsomag, akkor a szállítási díj nettó 2500 Ft (bruttó 3175 Ft), de ha a csomag bármelyik oldala meghaladja a 70 cm-t és a súlya nem haladja meg a 10 kilogrammot, akkor a szállítási díj nettó 5000 Ft (bruttó 6350 Ft).

A  Padlófutár vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, valamint a szállítás során felmerült károkért.

4.3. Az Ügyfél a megrendelt árut a megrendeléskor megjelölt helyszínen és a szállítás visszaigazolásában jelzett időpontban veheti át.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra, sérülésre vonatkozó reklamációt a Padlófutárnak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.

4.5. A megrendelés kiszállításának határideje általában 5 munkanap. A termék külföldről történő beszerzése esetén a szállítási idő akár 2-4 hét is lehet. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.6. A Padlófutár a szállítást a megrendelésben jelzett cím bejárati kapujáig vállalja. Amennyiben a termékeket emeletre is fel kell vinni, ez plusz költség a vásárlónak.

4.7. A termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően, a futár távozása után a Padlófutárnak utólag minőségi és mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az Ügyfél a szállítólevél aláírásával elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

4.8. Kizárólag akkor rendelje meg a kiválasztott termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

4.9. Az Ügyfél részére a Padlófutár következő fizetési módokat biztosítja:

 • Készpénzben, az áru raktárhelyiségében történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés kiválasztása esetén az Ügyfél a Padlófutár raktárhelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Padlófutár vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére az Ügyfél a fizetést követően jogosult.
 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.
 • Előre utalás bankszámlára: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Padlófutár OTP Bank 11714006-20439886 számú bankszámlára banki utalás útján. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

5. Elállási jog

5.1. Az Ügyfél a szerződéstől az áru átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával.

5.2. Az Ügyfél az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles (sérülésmentesen, hibátlan formában) visszajuttatni az árut a Padlófutárnak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

5.3. A Padlófutár mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket sérülésmentesen és épségben vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5.4. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.5. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen csomagolásában történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén a Padlófutár nem köteles visszatéríteni az Ügyfélnek az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket.

5.6. A visszaszolgáltatott termék árát lehetőség szerint azonnal, de maximum 14 nap alatt a Padlófutár visszafizeti.

5.7. Az elállás joga nem gyakorolható az Ügyfél általi átvételt követően már felhasznált, megsérült termékekre.

5.8. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségekre a Padlófutár részére anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag.

6. Garancia

6.1. A Weboldalon megrendelt árucikkekre a Padlófutár a termékoldalon is jelzett minőségi garanciát vállalja.

6.2. A Padlófutár szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet szabályai irányadóak.

6.3. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető.

6.4. Az Ügyfél jótállási igényét csak a vásárlást igazoló számlával vagy blokkal érvényesítheti.

6.5. A kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő használat, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb eset miatt kialakult hibákért a Padlófutár jótállást nem vállal.

6.6. A termék garanciája az áru átvételének napján lép életbe.

6.7. A garancia soha nem ruházható át és minden esetben az első vásárlót illeti meg.

6.8. Minden garanciális hibabejelentést kizárólag írásban fogadunk el.

6.9. A reklamáció befogadása előtt fenntartjuk a jogot arra, hogy a helyszínen a hibát megtekintsük, vagy az általunk megbízott személlyel megvizsgáltassuk.

6.10. A termékekre vonatkozó garancia feltételei a kereskedelmi vagy az előírtnál intenzívebb használat esetén változhatnak.

6.11. Amennyiben átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Padlófutár díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Padlófutár felelősséget nem vállal!

7. Reklamáció

7.1 Reklamáció esetén az áru visszaküldésére előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a reklamáció jogos, kérésére az árut, kicseréljük vagy ellenértékét visszatérítjük. Link a kapcsolat oldalunkra. A visszaküldéskor kérjük, mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni. A terméket eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni a Padlófutár címére. Az áru visszaküldésének költségei a vevőt terhelik. Utánvéttel történő visszaküldést nem áll módunkban átvenni.

8. A felelősség korlátozása

8.1 A Weboldalon történő megrendelés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és szabályainak ismeretét, illetve annak elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Padlófutár semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be azok:

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen hibás adat.
 • Működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Padlófutár Weboldalának akadálytalan működését és a megrendelést.
 • Meghibásodás, bármely vételi eszközben, a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely elektronikusan küldött anyag, adat elvesztése.
 • Szoftverek, esetlegesen, nem megfelelő működése.
 • Programhiba, váratlan negatív technikai esemény vagy technikai hiba következményei.

8.2. A Weboldal tulajdonosa nem felelős sem közvetett sem közvetlen kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be. A Padlófutár a honlapon bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik. A Padlófutár bármikor szabadon módosíthatja a megrendelés feltételeit, szabályait és/vagy a Weboldal bármely részét és tartalmát. Mindezt teheti bármikor, értesítési és bárminemű más kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja döntését. Annak a megrendelőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a megrendelés folyamatával. Ha a megrendelő megsérti a szabályokat, a Padlófutár érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését és a megrendelő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen, illetve kártérítést követelni. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek; az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállalunk felelősséget.

9. Jogi rendelkezések

9.1. A Padlófutárra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket.

 • Az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza.
 • Az Internetes vásárlásokra vonatkozó jogszabályok a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései tartalmazzák.
 • Az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályairól a 2013. évi V. törvénykönyv XVI. fejezete rendelkezik.

10. Adatkezelés

10.1. A Padlófutár az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tárolja. A Padlófutár az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Padlófutár alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Padlófutár az Ügyfelek adatainak kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései szerint jár el.

10.2. A regisztrációnál megadott adatokat az Ügyfél bármikor módosíthatja vagy törölheti.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jóhiszemű egyeztetések nem járnak eredménnyel, úgy budapesti békéltető testület, illetve végső soron a per szerint illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat.

11.2. Ha az Ügyfél és az Padlófutár sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, a Padlófutár helye szerinti, illetve az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eu-Ló Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Telefon: (46) 501-091, (46) 501-870
Fax: (46) 501-099

11.3. A vásárlók könyve a Padlófutár székhelyén és raktárhelyiségében is megtalálható. Az ide írt bejegyzésekre a Padlófutár 30 napon belül írásban válaszol.

11.4. Ha az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulni. A panasz elbírálását követően a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a hatóság dönt.

11.5. Az Ügyfélnek joga van a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

11.6. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Padlófutár nem vállal felelősséget.

11.7. A Padlófutár kizár minden felelősséget a Weboldal felhasználói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles ügyelni arra, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetett és közvetlen módon se sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Padlófutár teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.8. Az Ügyfél köteles a Padlófutárnak haladéktalanul jelezni, ha jogilag vagy erkölcsileg kifogásolható tartalmat észlel a Weboldalon. A Padlófutár jogosult a tartalom haladéktalan törlésére vagy annak módosítására, ha eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

Pin It on Pinterest